HASIČI Újezd nad Lesy

JSME TU PRO VÁS JIŽ OD ROKU 1926

BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI

Zásahy JSDH 2019

Přejít na zásahy z roku:

31. prosince 2019 - Nebezpečné stromy

V 9:55 hodin naše jednotka vyjela s DA ve složení 1+4 na technickou pomoc pro MČ Praha 21 - kácení zlomeného stromu v ul. Starokolínská u rybníku. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dva uschlé stromy, kde u jednoho došlo ke zlomení koruny v 1/3 stromu. Oba stromy řádně označeny OŽPD MČ Prahy 21. Jelikož technika DA tvořila při zásahu překážku na komunikaci, tak dva členové jednotky řídili provoz na této komunikaci. Po skácení stromů a odklizení větví se naše jednotka v čase 10:29 vrátila zpět na základnu.


28. prosince 2019 - Nebezpečné stromy

V čase 9:46 vyjela naše jednotka s DA ve složení 1+4 na technickou pomoc - kácení nebezpečného stromu nad komunikaci v blízkosti křižovatky ul. Zaříčanská X ul. Rohožnická. Po příjezdu na místo události a po provedení průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o dva uschlé a nebezpečně nahnuté topoly nad komunikaci. Jednotka zabezpečila místo a posléze pokácela stromy a provedla úklid komunikace. Po ukončení prací se jednotka v čase 10:39 vrátila zpět na základnu.


18. prosince 2019 - Nebezpečné stromy

Naše jednotka vyjela ve 13:21 hod. s DA v počtu 1+4 do ul. Staroklánovická na technickou pomoc odstranění stromů. Při příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o čtyři nebezpečně nakloněné stromy v zeleném pásu mezi silnicí a chodníkem. U těchto stromů byly narušeny kořenové valy a hrozil jejich vývrat na chodník. Po zabezpečení místa páskou a za pomoci řízení silničního provozu jednotka postupně provedla kácení všech čtyř stromů. S touto situací byl seznámen odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD) MČ Prahy 21. Po uklizení komunikace se naše jednotka v čase 16:04 vrátila zpět na základnu.


1. prosince 2019 - Požární dozor

V 16 hod. na žádost MČ Praha 21, vyjela jednotka na požární asistenci - dozor, při akci „Rozsvícení Vánočního stromu" v ul. Čentická, v parku před místní ZŠ. Členové jednotky během celé akce dohlíželi na bezpečnost a v průběhu akce prováděli protipožární opatření kvůli velkému množství hořlavého materiálu - balíky slámy atd. Po ukončení akce v čase 19:45 se jednotka vrátila zpět na základnu.


20. listopadu 2019 - Nebezpečné stromy

V čase 12:47 naše jednotka vyjela s DA na žádost MČ Praha 21 k odstranění nebezpečných stromů v havarijním stavu v ul. Polesná 1690. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o několik stromů, u kterých hrozilo nebezpečí pádu suchých větví, včetně celých suchých stromů na komunikaci a přilehlou zastávku MHD. MČ Praha 21 zajistila plošiny na odstranění těchto stromů a členové pomalu po částech seřezávali stromy. Na výpomoc se dostavila JSDH Běchovice. Členové jednotky zároveň zajišťovali řízení provozu na komunikaci z důvodu bezpečné plynulosti provozu. Po odstranění větví z komunikace a celkovém úklidu se v čase 18:04 jednotka vrátila zpět na základnu.


6. listopadu 2019 - Nebezpečný strom

V čase 12:57 vyjela naše jednotka s DA na technickou pomoc - odstranění nebezpečně nakloněného stromu přes komunikaci - chodník v ul. Žeretická 1661. Jednotka po příjezdu na místo události zabezpečila místo okolí zásahu páskou a daný nebezpečně nakloněný strom z důvodu částečně povoleného valu po dešti pokácela, rozřezala a provedla úklid chodníku. Po nahlášení konce zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.


30. září 2019 - Padlý strom

Výjezd jednotky v počtu 1+3  s DA Ford Transit v čase 15:14 na technickou pomoc - odstranění zlomeného stromu v ulici Kalská. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zlomený strom zasahující do komunikace. Za použití motorové pily byl strom pokácen a odstraněn z komunikace, posléze proveden úklid zbytků větví. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.


29. září 2019 - Požár lesního porostu

V čase 12:35 vyjela v počtu 1+3 s vozidlem T815 CAS 32 jednotka k požáru lesního porostu. V ulici Velimská čekala Policie ČR, která navedla jednotky HZS a JSDH na místo události. Po příjezdu byl proveden průzkum a zjištěno místo o rozloze 2 m² doutnajícího jehličí. Jednotka za použití jednoho „C“ proudu zasažené místo důkladně prolila cca 2 m³ vody. Z důvodu možného vzniku dalšího požáru bylo provedeno ohledání blízkého okolí s negativním výsledkem. Na pokyn velitele zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu.


28. září 2019 - ZOČ - Požární dozor - Posvícení 2019

Na žádost MČ Praha 21 naše jednotka prováděla požární dozor na akci „Posvícení 2019“ s CAS 32 T815 v počtu 1+3.


21. září 2019 - Cvičný zásah - Voda 2019

Naše jednotka se zúčastnila taktického cvičení "Voda 2019". S technikou DA Ford Transit v počtu 1+4 vyjela jednotka v čase 5:57 k místu události v ulici Bezová na Praze 4, kde po nahlášení příjezdu na místo provedla průzkum. Po přivezení protipovodňových zábran  začala jednotka s výstavbou. Po zkontrolování výstavby krizovým příslušníkem se jednotka dala do jejich rozebírání. Poté bylo veliteli cvičení nahlášeno dokončení a naše jednotka byla povolána na pomoc při demontáži zábran na Janáčkovo nábřeží. Po ukončení cvičení v 11:26 hodin byla naše jednotka spolu s ostatními poslána zpět na základnu.18. září 2019 - Nebezpečný hmyz

Jednotka v čase 11:03 po nahlášení na OPIS vyjela v počtu 1+4 s DA Ford Transit na žádost místní mateřské školy v ulici Čentická k likvidaci nebezpečného hmyzu - vos. Po provedení průzkumu bylo zjištěno, že se vosy vyskytují v prostorách krovů střechy pod podbitím u hlavního vstupu do MŠ. Po zneškodnění hmyzu za použití spreje se jednotka vrátila zpět na základnu.


14. září 2019 - ZOČ - Požární dozor - Den zdraví

Jednotka v počtu 1+4 s DA Ford Transit vyjela na žádost MČ Praha 21 na akci „Den zdraví“, kde byl prováděn požární dozor a prevence. Zároveň během akce byla prováděna ukázka techniky a technických prostředků JSDH. Po ukončení akce návrat na základnu.


6. srpna 2019 - Požár - Planý poplach

V čase 21:51 vyhlášen poplach jednotce - požár nízké budovy. Jednotka vyrazila na adresu Starokolínská 242 (roh ulic Pilovská x Starokolínská) v počtu 1+3 s vozidlem T815 CAS 32.5. srpna 2019 - Požár - Planý poplach

V čase 11:03 vyhlášen poplach jednotce - požár nízké budovy - spuštění požárního hlásiče. Jednotka vyrazila k ZŠ na adrese Polesná 1690 v počtu 1+3 s vozidlem T815 CAS 32.


4. a 5. července 2019 - ZOČ - Údržba stromů 

Naše jednotka na žádost MČ Praha 21 provedla zalévání zeleně v Újezdě nad Lesy. Technika CAS 32 T148 1+1 a CAS 32 T815 1+1. Jednalo se převážně o mladé stromy, kdy nám odbor životního prostředí předal mapu s označením míst k zalévání. Voda byla čerpána z vlastních zdrojů MČ Praha 21.


27. června 2019 - Kácení stromů

Naše jednotka v čase 8:18 vyjela v počtu 1+3 s DA Ford Transit na žádost MČ Praha 21 na pokácení suchých a poškozených stromů v ulici Staroklánovická, kde přímo ohrožovaly jak chodce, tak i vozidla včetně autobusů MHD. Po odstranění a úklidu se naše jednotka vrátila zpět na základnu.


24. června 2019 - Cvičný zásah - Letiště Točná

Naše jednotka, v počtu 1+8 s DA Ford Transit, společně s HZS a ostatními SDH se zúčastnila cvičení na letišti Točná. Cvičení bylo zaměřeno na doplňování vody do bambivaku, který hasiči používají k hašení z vrtulníku.


19. června 2019 - Čerpání vody

V 18:56 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach. Naše jednotka v čase 19:06 vyjela v počtu 1+4 s DA Ford Transit k čerpání vody ze sklepa do ulice Riegerova v Klánovicích. Po nahlášení veliteli zásahu JSDH Klánovice byl proveden průzkum objektu a odčerpání vody. Poté se jednotka vrátila na základnu.


18. června 2019 - Požár - Planý poplach

V čase 21:38 byl jednotce vyhlášen poplach - požár v dáli - ulice Kynická. Jednotka ve složení 1+3 s CAS 32 vyjela k zásahu ve 21:46. Byl proveden průzkum a po několika minutách se zjistilo, že se jedná o planý poplach. Ve 22:05 se jednotka vrátila na základnu.


12. června 2019 - Padlý strom

V čase 21:41 vyjela naše jednotka v počtu 1+3 s Tatra 815 CAS 32 na odstranění padlého stromu na adresu Staroklánovická 196.


8. června 2019 - ZOČ - Údržba stromů

Jednotka v počtu 1+3 s DA Ford Transit vyjela na žádost MČ Praha 21 k pokácení prasklého stromu v ulici Chabeřická u rodinného domu č.p. 583. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum se zjištěním, že kmen stromu je velmi nestabilní a nebezpečný. Následně došlo k vymezení prostoru zásahu a pokácení stromu. Po úklidu místa návrat na základnu. 


30. dubna 2019 - ZOČ - asistence u pálení čarodějnic

Naše jednotka ve složení 1+3 s vozidlem Tatra 815 CAS 32 zajišťovala požární dozor na akci Čarodějnice pořádané MČ Praha 21. 


23. dubna 2019 - ZOČ - Požární dozor - Den země

Jednotka v počtu 1+1 s DA Ford Transit a 1+2 s CAS 32 T815 vyjela na žádost MČ Praha 21 na akci „Den země“, kde byl po průzkumu místa prováděn požární dozor. Dva členové jednotky během akce prováděli ukázku techniky. Po ukončení akce návrat na základnu.


27. března 2019 - ZOČ - Údržba stromů

Jednotka v počtu 1+3 s DA Ford Transit vyjela na žádost MČ Praha 21 na prořez větví v ulici Dubinská, které byly poškozeny silným větrem. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum s následným upřesněním poškozených a nebezpečných větví. Provoz na silnici byl usměrněn zřízením kyvadlové dopravy, kterou prováděli dva členové jednotky. Prořez větví byl proveden z plošiny dodané MČ Praha 21. Po následném úklidu komunikace návrat na základnu. 


23. března 2019 - ZOČ - Údržba stromů

Jednotka v počtu 1+4 s DA Ford Transit vyjela na žádost MČ Praha 21 k odstranění stromu v ulici Kalská. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum s následným zabezpečením prostoru. Na základě zajištěného povolení ke kácení od MČ Praha 21 byl strom pokácen. Po následném úklidu komunikace návrat na základnu. 


21. března 2019 - ZOČ - Údržba stromů

Jednotka v počtu 1+3 s DA Ford Transit vyjela na žádost MČ Praha 21 k odstranění stromu v ulici Hulická. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum s následným zabezpečením prostoru. Kácení stromu bylo provedeno z plošiny dodané MČ Praha 21. Po následném úklidu komunikace návrat na základnu. 


19. března 2019 - ZOČ - Údržba stromů

Jednotka v počtu 1+3 s DA Ford Transit vyjela na žádost MČ Praha 21 na kácení poškozených stromů po silném větru. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, kde bylo zjištěno značné poškození stromu. Na základě zajištěného povolení ke kácení od MČ Praha 21 byl strom pokácen, rozřezán a odstraněn. Po následném úklidu komunikace návrat na základnu. 


17. března 2019 - Cvičný zásah

Naše jednotka vyjela v čase 17:37 na cvičný zásah v počtu 1+3 s DA Ford Transit. Po nahlášení příjezdu veliteli zásahu jsme dostali úkol zabezpečit úsek II, za objektem budovy, provést průzkum a zpřístupnit uzavřený pozemek pro dopravní vedení. Po příjezdu JSDH Koloděje rozvinuto dopravní vedení na dva útočné „C“ proudy, přičemž první proud provedl násilné vniknutí do objektu v dýchací technice a druhý proud ochlazoval lesní porost v těsné blízkosti.

Po vniknutí do uzavřené a zakouřené místnosti byl proveden její průzkum, kde byla nalezena propan-butanová láhev, která byla následně vynesena mimo budovu k následnému chlazení druhým proudem.

Další útok prvního proudu byl veden ze strany budovy a to přes okno objektu, kde došlo k odstranění mříží rozbrusem a následnému vniknutí do místnosti, kde byl proveden průzkum, zda se v objektu nenachází nějaké osoby či další láhve, nebo kanystry. V 18:25 hod. ukončen zásah a následně vyhlášen nástup jednotek k hodnocení cvičení. 


5. února 2019 - Padlý strom

Výjezd jednotky v počtu 1+3  s DA Ford Transit v čase 16:46. Majitel pozemku oznámil prasklý strom, který z jeho pozemku zasahoval nad komunikaci, kde ohrožoval chodce a dopravu. Po domluvě s majitelem jednotka provedla ořez prasklé části stromu.


4. února 2019 - Padlý strom

Výjezd jednotky v počtu 1+3 s DA Ford Transit v čase 14:10 ke spadlému stromu přes komunikaci. Po jeho rozřezaní a úklidu komunikace návrat na základnu.


3. února 2019 - Padlý strom

Výjezd jednotky ke spadlému stromu


9. ledna 2019 - Vyproštění uvízlého srnce 

Ve středu v čase 15:23 byla naší jednotce ohlášena Technická pomoc - jednotka v počtu 1+3 s DA Ford Transit vyjela k události na křížení ulic Staroújezdská x Druhanická a společnými silami s HZS Satalice pomocí hydraulického rozpínáku uvolnili uvízlého srnce v plotě, který byl následně nezraněný vypuštěn do volné přírody.


 

Copyright © SDH ÚJEZD NAD LESY

Tyto stránky využívají soubory cookies. Podrobné informace naleznete v našich zásadách používání cookies .