HASIČI Újezd nad Lesy

JSME TU PRO VÁS JIŽ OD ROKU 1926

BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI

Prevence

Důležitá telefonní čísla

Jednotné číslo EVROPSKÉHO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ:

112

Jste-li svědkem nebo účastníkem mimořádné události, volejte linku 112.

- zachovejte klid

- v rámci svých možností poskytněte pomoc ostatním

- dbejte pokynů záchranářů a policistů

Národní čísla TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ:

150 - Hasiči

155 - Záchranná služba

156 - Městská policie

158 - Policie

Pražská čísla HAVARIJNÍHO VOLÁNÍ:

1239 - Plyn

224 915 151 - Elektřina

267 310 543 - Voda

284 013 221 - Kanalizace

Nová pravidla pro vytvoření záchranářské uličky v koloně !!!

Nově vozidla uhýbají doprava ve středním a pravém krajním jízdním pásu a v tom nejrychlejším doleva. Záchranářská ulička se vytvoří ve středním pruhu. Do něj budou smět vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, auta správce silnice a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. Za neoprávněný vjezd do uličky může být uložena pokuta až 2 500 korun.

Význam poplachových sirén - Varování obyvatelstva

Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Může se jednat například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem nebezpečné látky. V případě hrozby či vzniku podobné mimořádné události je důležité, aby ohrožení lidé byli varováni. Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v České republice síť poplachových sirén (rotační a elektronické sirény a místní rozhlasy), které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.


 

Všeobecná výstraha

Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3× za sebou v cca tříminutových intervalech. U elektronických (tzv. „mluvících“) sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) a o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televize.

Zkušební tón

Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. „Zkušební tón“. Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. V případě elektronických sirén je následně vysílána verbální informace „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén.“

Požární poplach

Dále se můžeme setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme jej „Požární poplach“ a je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty anebo v případě elektronické sirény napodobením tónu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

DOPORUČENÁ ČINNOST PO ODEZNĚNÍ „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“


1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE


Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi).


Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA


V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI


Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami, popřípadě megafony záchranářských vozidel.


Výše uvedené pokyny jsou mírně odlišné, pokud se jedná o povodně. 

 

 

OBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

 

V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou záchranným složkám při zásahu:


RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)


- NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy

- VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)

- NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena

- NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci

- POMÁHEJTE dle možností sousedům a lidem ve svém okolí

- UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek

- UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy                                                                                                                                                                                                             (zdroj: hzscz.cz)

Copyright © SDH ÚJEZD NAD LESY

Tyto stránky využívají soubory cookies. Podrobné informace naleznete v našich zásadách používání cookies .