HASIČI Újezd nad Lesy

JSME TU PRO VÁS JIŽ OD ROKU 1926

BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI

Zásahy JSDH 2018

Přejít na zásahy z roku:

13. prosince 2018 - Požár haly v Horních Počernicích

Ve čtvrtek od 15:53 hodin byl naší jednotce vyhlášen výjezd k požáru haly v průmyslovém areálu v pražských Počernicích, v ulici Jiřího ze Vtelna, kde již zasahovaly profesionální a dobrovolné jednotky hasičů. Naše jednotka vyjela vozidlem CAS 32 T148 ve složení 1+2.

Plameny zasáhly prostor na ploše 50×20 metrů, částečně se rozšířily i na další dvě budovy. Hasiči zamezili šíření požáru po 40 minutách. V hale byly umístěny tlakové láhve a kvůli hrozícímu nebezpečí mohly jednotky do haly vstoupit až po lokalizaci požáru.

Z objektu bylo vyneseno a následně ochlazeno 16 tlakových lahví. Hořelo vybavení dílny, která se zaměřuje na odpalovací zařízení pyrotechnických složí. Plameny poškodily i uskladněné chemikálie.

U požáru se postupně vystřídalo 13 profesionálních a 17 dobrovolných jednotek, které místo požáru zásobovaly vodou. Před 17. hodinou došlo k redukci jednotek. Naše jednotka byla odvolána zpět na základnu. Na místě zůstalo jen několik profesionálních jednotek. Zásah pokračoval ještě po 19. hodině. Příčina a rozsah škod byla předmětem dalšího šetření.


11. prosince 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 11:29 - 15:31 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


6. prosince 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Paha 21 provedla jednotka v čase 8:23 - 15:38 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


6. prosince 2018 - Požár koše

V čase 11:35 - 11:39 hodin, jednotce, která se právě nacházela v ul. Novosibřinská, kde prováděla ořez nebezpečných větví stromů nad komunikací, byl ohlášen kouř z odpadkového koše na zastávce MHD - Sudějovická. Po příjezdu DA na místo události byl zjištěn dýmající odpadkový koš. Jednotka v počtu 1+3 za pomocí hasicího přístroje koš uhasila a poté se vrátila zpět do ul. Novosibřinská a pokračovala v ořezu větví.


5. prosince 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 8:37 - 14:25 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


4. prosince 2018 - Požár haly v Písnici

Ve 12:20 hodin byl ohlášen na HZS požár skladovací haly s textilem v pražské Písnici, v ulici Pramenná. Ve 12:58 vyjížděla naše jednotka na místo požáru vozidlem CAS 32 T148 v počtu 1+2, kde se postupně vystřídalo devět profesionálních a třináct dobrovolných jednotek. Hořely oděvy a obuv v hale na ploše 50×100 metrů. Naše jednotka prováděla dopravu vody.

Plameny zachvátily celý prostor haly a dál se šířily na vedlejší objekty. Hasiči se tak soustředili na zastavení šíření plamenů, které se jim podařilo eliminovat asi po dvou hodinách. Následovalo dohašování vnitřní části haly.

Celkem bylo nasazeno 15 “C” proudů včetně výškové techniky. Požářiště bylo rozděleno na tři úseky. Uvnitř haly se nikdo nenacházel, došlo pouze k lehkému zranění zasahujícího hasiče, který se po ošetření vrátil zpět na místo požáru.

Chemická jednotka měřila koncentrace škodlivin, které během celého zásahu nebyly zvýšené. Velitel zásahu na místo povolal Český červený kříž a Kontejner nouzového přežití kvůli občerstvení a zázemí pro hasiče.

Po 16. hodině byl nasazen nakladač na rozhrabávání ohořelých zbytků uskladněného materiálu. Během noci hasiči postupně rozebírali konstrukci haly a dohašovali skrytá ohniska požáru. Ve 22:18 velitel zásahu ohlásil lokalizaci. Část jednotek se vrací na základny, probíhá závěrečné dohašování. Místo požáru krátce navštívil i primátor. Ve 23:43 hodin je naše jednotka odvolána a vrací se zpět na základnu.

Až druhý den v 10:30 hodin je již uhašeno a hasiči začínají balit. Od požáru haly postupně odjíždějí jednotky na své základny. Na místo zamířil i hasičský vyšetřovatel, který spolupracoval s kriminalisty.


2. prosince 2018 - Požár lesního porostu

V čase 8:25 - 8:53 hodin, jednotka vyjela ve složení 1+3 DA a 1+1 CAS 32 T148 k nahlášenému požáru lesního porostu v ulici Starokolínská č.p. 136. Po příjezdu na místo zásahu již byla na místě jednotka HZS Praha Satalice a prováděla hašení porostu. Po komunikaci s Velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.


2. prosince 2018 - ZOČ - Asistence při rozsvícení vánočního stromu

V čase 12:34 - 20:28 hodin, jednotka v počtu 1+3 s DA na žádost MČ Praha 21 prováděla požární dozor na akci "Rozsvícení vánočního stromu".


1. prosince 2018 - Požár komína

V čase 18:34 - 19:19 hodin, po vyhlášení poplachu vyjela jednotka v počtu 1+2 DA a 1+1 CAS 32 T148 k požáru komína RD v ulici Onšovecká č.p. 1160. Po příjezdu na místo zásahu byla naše jednotka ponechána jako záloha na místě zásahu. Po komunikaci s Velitelem zásahu, byla naše jednotka odvolána zpět na základnu.


30. října 2018 - Padlý strom

Jednotka SDH v počtu 1+3 držela pohotovost z důvodu zvýšených povětrnostních podmínek. V čase 10:17 - 10:38 hodin vyjela s DA k nahlášenému padlému stromu přes komunikaci v ul. Čentická. Jednotka na místě zásahu provedla jeho rozřezání a úklid komunikace.


19. října 2018 - ZOČ - zalévání zeleně

V čase 8:01 - 16:47, vyjela jednotka s CAS 32 T148 ve složení 1+2, na žádost MČ Praha 21 a prováděla zálivku zeleně - výsadba  mladých stromů.


13. října 2018 - Požár nízkého porostu - cvičení

V 10:15 hodin vyhlášen poplach přes OPIS naší jednotce. V 10:18 hodin výjezd JPO k místu zásahu, požáru lesa v uici Habrovská dále do lesa a to technikou DA Ford Tranzit (HAC 428) v počtu 1+3 a CAS 32 T148 (HAC 422) v počtu 1+2, kam naše JPO přijela v 10:22 hodin. V tuto dobu se na místě vyskytovaly jednotky SDH Klánovice, SDH Běchovice a SDH Dubeč. Po nahlášení příjezdu Veliteli zásahu naše jednotka dostala za úkol: družstvo DA Ford Tranzit na  stanoviště jako „obsluha hydrantu“, kde bylo provedeno napojení na hydrant a posléze propojení s cisternou JPO SDH Běchovice. Družstvo CAS 32 T148 se zapojilo k dálkové dopravě vody použitím hadic B75. Dopravní vedení bylo provedeno připojením naší cisterny (JPO SDH Újezd nad Lesy) k cisterně jednotky SDH Dubeč a to v délce cca 200m směrem k místu události. Po příjezdu další jednotky SDH Koloděje, propojení hadicemi B75 s touto cisternou. Po propojení všech družstev (jednotek SDH), byla komunikací, za pomoci radioprovozu, prováděna řízená dálková doprava vody všech strojníků od hydrantu až k místu zásahu, a to v celkové délce cca 1100 metrů. V 10:45 hodin ukončen zásah a následně vyhlášen nástup jednotek k hodnocení cvičení. Po ukončení zásahu všechny jednotky SDH sbalily použité prostředky a po vyhodnocení se všechny jednotky vrátily zpět na své základny. Naše jednotka dorazila na základnu v 11:03 hodin


25. září 2018 - ZOČ - požární dozor

V čase 7:46 - 15:21 hodin, jednotka prováděla požární dozor na akci Týden Zdraví pořádané MČ Praha 21 na multifunkčním hřišti v ulici Čentická. Na místě s DA a v počtu 1+3.


22. září 2018 - ZOČ - požární dozor

V čase 9:48 - 18:56 hodin, jednotka prováděla požární dozor na akci Újezdské posvícení pořádané MČ Praha 21 na multifunkčním hřišti v ulici Čentická. Na místě s CAS 32 T148 a v počtu 1+2.


29. srpna 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 7:10 - 17:15 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


25. července 2018 - Likvidace sršňů

V čase 18:54 - 20:00 hodin, vyjela jednotka DA ve složení 1+2 k nahlášenému ohrožení sršni u RD v ulici Oplanská č.p. 2545. Jednotka provedla průzkum a po nalezení tzv. hnízda sršňů provedla jeho likvidaci pomocí vysavače k likvidací sršňů a vos, včetně využití speciálního ochranného obleku.


24. července 2018 - Požár porostu

V čase 15:22 - 16:02 hodin, jednotka vyjela vozem CAS 32 T148 ve složení 1+2 k nahlášenému požáru lesního porostu. Po příjezdu na místo zásahu provedla jednotka průzkum a za pomocí C proudu provedla hašení požáru lesní hrabanky.


11. června 2018 - ZOČ - pročistění propusti

V čase 7:14 - 19:04 hodin, jednotka na žádost MČ Praha 21 provedla pročistění vpusti mostku v ul. Oplanská. Jednalo se o bezpečnostní pročistění před hlášenými dešti. Jednotka za pomoci C proudu provedla pročistění tohoto mostku. Na místo vyjela vozidlem CAS 32 T148 ve složení 1+2.


20. května 2018 - ZOČ - Běh Naděje

Naše jednotka ve složení 1+3 s DA prováděla asistenci a pomoc pro SDH Klánovice při akci Běh Naděje, kde prováděla řízení dopravy.


8. května 2018 - Požár haly v Hostivaři

Před 13. hodinou byl na HZS nahlášen požár haly v ulici U Továren v Praze Hostivaři. Naše jednotka vyrazila ve složení 1+2 vozidlem CAS 32 T148. Již od začátku byl z různých částí Prahy vidět tmavý kouř. Naše jednotka je v čase 15:20 povolána k požáru a po příjezdu na místo zásahu byla určena ke kyvadlové dopravě vody.

Průzkumem bylo dále zjištěno, že se v objektu nachází textilie a zároveň byl uvnitř předpoklad výskytu osob. Do celého objektu byl vypnut přívod el. energie a byla zřízena 2 čerpací stanoviště. Požár se rozšířil i na materiál uvnitř objektu a hala o rozloze 20×60 m byla zasažena v plném rozsahu.

Jelikož hrozilo zřícení konstrukce haly, velitel rozhodl o zásahu pouze z vnější strany objektu a na místo si vyžádal vrtulník Letecké služby Policie České republiky s bambi vakem. Zároveň se ukázalo, že čerpací stanoviště jsou neefektivní a hydrantová síť začala kolabovat. V místě požáru došlo k výbuchu a z důvodu bezpečnosti museli hasiči zasahovat pouze z vnější části pomocí výškové techniky. Došlo k propadnutí konstrukce a rozloha požářiště se zvětšila na 60×150 metrů. Na pomoc pražským hasičům přijeli i hasiči z několika podniků.

Český červený kříž poskytnul zasahujícím hasičům zázemí a občerstvení. Ředitelem HZS hl. m. Prahy byla po 19. hodině provedena kontrola šíření zplodin hoření z výšky pomocí vrtulníku vybaveného termovizí.

Na místo vyjel také kontejner týlového zabezpečení, který slouží jako zázemí jednotek při dlouhodobých zásazích.

Dále se na místo dostavil pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Bc. Libor Hadrava a zástupce místní městské části.

Na základě průzkumu vrtulníkem s termovizí bylo před 21. hodinou zjištěno šíření zplodin hoření na Záběhlice, Chodov, Strašnice, Vršovice, Krč, Nusle a Hostivař. Občané byli informováni, aby nevětrali. V součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy byla pomocí sirén vyhlášena informace o zákazu otevírání oken.

Po 1:00 hodině ráno byla naše jednotka odvelena zpět na základnu.

Na místě zasahovali hasiči HZS hl. m. Prahy z 8 stanic, chemická služba z Petřin, 4 jednotky podnikových hasičů, vystřídalo se 25 jednotek dobrovolných hasičů, Letecká služba PČR, HZSp Škoda Auto s dálkově ovládaným hasicím robotem, chemická laboratoř Kamenice a Pražská energetika.

Odhadem na místě zasahovalo zhruba 120 profesionálních a dobrovolných hasičů.

Vyšetřovatelé způsobenou škodu vyčíslili předběžně na 45 milionů korun. 


30. dubna 2018 - ZOČ - asistence u pálení čarodějnic

Od 16:19 do 00:28 hodin, naše jednotka ve složení 1+5 prováděla požární asistenci na akci Čarodějnice pořádané MČ Praha 21. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum a Velitel jednotky oznámil pořadatelům nařízení Magistrátu hl.m. Prahy o zákazu rozdělávání ohně na území hl. m. Prahy. Jednotka prováděla dozor do ukončení akce. Použito vozidlo DA.


27. dubna 2018 - ZOČ - den Země na ZŠ

V čase 11:14 - 19:51 hodin naše jednotka vyjela vozidlem DA ve složení 1+4 a zúčastnila se akce Den Země pořádané MČ Praha 21. Zde prováděla ukázku techniky, požární dozor a požární prevenci.


15. dubna 2018 - Požár kompostu a stromu

V 18:20 hodin naše jednotka v počtu 1+3 vyjela vozem DA k nahlášenému požáru stromu. Po příjezdu na místo události a ohlášení se Veliteli zásahu, byla naše jednotka po likvidaci požáru odvolána zpět na základnu, kam dorazila v 18:54 hodin.


10. dubna 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 8:01 - 12:24 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


9. dubna 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 8:10 - 16:31 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


27. března 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 8:44 - 16:37 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


26. března 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 8:17 - 17:16 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


25. března 2018 - Stavba protipovodňových zábran - cvičení 

Naše jednotka vyjela vozidlem DA ve složení 1+4 do Dubče, kde se v čase od 8:25 do 12:20 hodin zúčastnila ve výcvikovém polygonu nacvičování stavění protipovodňových stěn.


22. března 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 8:18 - 20:57 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


21. března 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 7:59 - 18:20 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


20. března 2018 - ZOČ - Údržba stromů

V čase 8:02 - 15:46 hodin, na žádost MČ Praha 21, jednotka prováděla ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikaci. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


19. března 2018 - Vytékající voda ze sklepa

V čase 17:08 - 18:22 hodin naše jednotka na žádost KOIS hl.m. Praha vyjela k případu zatopeného prostoru v přízemí RD ul. Pilovská č.p. 194. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka HZS Praha Satalice. Po průzkumu a ohlášení Veliteli zásahu, byla naše jednotka určena k odčerpávání prostor pomocí kalového čerpadla.


20. ledna 2018 - Požár objektu - taktické cvičení

V čase 9.36 hodin vyhlášen naší jednotce poplach přes OPIS. V 09.48 hodin výjezd JPO k místu zásahu vozidlem DA Ford Tranzit (PAA 741) v počtu 1+4, kam naše JPO přijela v 09.58 hodin. V tuto dobu se na místě vyskytovaly jednotky SDH Klánovice a SDH Koloděje. Po nahlášení příjezdu Veliteli zásahu dostala naše jednotka za úkol provést průzkum v DT se zavodněným útočným C proudem v 1.NP. Po provedení průzkumu celého 1.NP (vniknutí do uzavřených a zakouřených místností) byl nalezen kanystr, který byl poté odnesen mimo budovu k následnému chlazení. V 10.45 hodin ukončen zásah a následně vyhlášen nástup jednotek k hodnocení cvičení. Po ukončení hodnocení všechny jednotky sbalily použité prostředky a následně se vrátily zpět na své základny.


19. ledna 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 8:03 - 16:34 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


18. ledna 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 7:40 - 17:58 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.


17. ledna 2018 - ZOČ - údržba stromů

Na žádost MČ Praha 21 provedla jednotka v čase 7:54 - 15:26 hodin ořezy nebezpečných větví stromů nad komunikací. Výjezd proveden v počtu 1+3 s DA.

 

Copyright © SDH ÚJEZD NAD LESY

Tyto stránky využívají soubory cookies. Podrobné informace naleznete v našich zásadách používání cookies .